en-DĚTI, PLODNOST, PROČ SE NĚKDY NEDAŘÍ POČÍT podle našich představ?

24/01/2021

Tohle je nestárnoucí téma, které řeší spousta párů, následně nespravedlnost, že někdo si klidně počne bez plánování a nechtěně a třeba jde na potrat a někdo strašně touží po miminku a ono nic...

Vysvětlím Vám, jak vnímám početí já a jaké okolnosti můžou hrát roli.


Moment oplodnění = okamžik, kdy spermie oplodní vajíčko, stačí malinké procento aktivních spermií, zároveň je to chvíle splynutí partnerů, toto splynutí vytvoří určitou vibraci a pokud dítě má v tu chvíli stejnou, může přijít. Před tímto "vstupem na Zem" je již v přípravné fázi (vnímám duši blíže než například čerstvě zemřelí odvedení do světla. V této fázi se duše připravuje na příchod a ladí své vibrace, aby mohlo přijít. Své rodiče si samozřejmě vybírá a je již s nimi dohodnuté na věcech, které s nimi prožije a které "karmické věci" si potřebuje doladit. Vybírá si takové prostředí, díky kterému dojde k poznání, které v tomto životě potřebuje. My rodiče jsme pouze prostředníky, jsme průvodci dítěte.

Připadá mi, že hlavně u lidí, zabývajících se duchovním rozvojem, je příchod dítěte na Zem malinko těžší než u "normálních lidí" J, kteří žádný spirituální vývoj v tomto životě neprodělávají. Jakékoliv poznání je důležité posílat darem i nenarozeným dětem, aby se zvýšila i jejich vibrace.
Připadá mi také, že jelikož víme, že dítě je pro rodiče učitel, učí nás ještě před příchodem na svět. Občas má na nás i požadavky, aby vůbec mohlo přijít a my se tak donutili něco v životě změnit.


Následující body jsem dostala ve snu jako pomoc k rozeznání, které roviny jsou u páru nejvíce překážkou k vysněnému potomku.


  1. Nenaplnění rodičů. Rodiče se upínají na dítě jako smysl svého života, ale lidé mají většinou jiné poslání než být "jen" rodiči. Dítě samozřejmě chce sledovat, co rodič dělá a je mu poté příkladem a inspirací. Proto je dobré a pro některé děti stěžejní, aby rodiče našli nejprve svou cestu k sobě, po čem v životě touží, a co je baví a potom se s vášní tomuto povolání oddali. Správné povolání je to, při kterém člověk zapomíná na čas, necítí únavu a dělal by to i zadarmo.
  2. Absence bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečná láska není klišé. Je to přijetí partnera se všemi jeho krásnými i stinnými stránkami. Znamená to také být pravdivý sám k sobě a před partnerem si na nic nehrát. Je to naprostá otevřenost a čistota mezi partnery. Nevysíláme na partnera své požadavky a očekávání, jaký by měl být a přijímáme ho takového, jaký je. Důležitá je i komunikace. Jsme schopni s partnerem s důvěrou komunikovat o všech našich pocitech.
  3. Lpění na dětech. Tento bod je pro páry velmi obtížný, pokud dítě nepřichází již dlouhou dobu. Je to vlastně neustálé "vysílání" nedostatku do vesmíru, což neumí přinést do života dítě. Lpění blokuje jakoukoliv realizaci. Je potřeba všechny touhy vždy odevzdat do rukou vesmíru, aby se mohly naplnit. Svíráme-li naše přání, není možné naše "brnění" prorazit.
  4. Fyzický problém (např.cysty atd. nebo neschopnost počít přirozeně, většinou z důvodu kritiky lékařů a současné medicíny, chtění mít vše přírodně, v tomto případě stačí pouze přijmout tuto možnost a poděkovat za ni, občas se stačí v zoufalství jen přihlásit na kliniku a uznat lékaře.V krajním případě se může jednat o fyzickou nemoc, kterou je potřeba nejprve pochopit a tělo uzdravit. Někdy se ovšem může jednat o banalitu typu častá horká vana nebo vířivka, což u chlapa představuje přehřátí spermií.
  5. Zadržené emoce. Tento bod je velmi důležitý. Můžeme přemýšlením a po logické úvaze připustit, že se například vzdáváme lpění na dětech, že to všechno chápeme, ale tyto snahy uvíznou v našem emocionálním těle, které si to takto nemyslí. Zde jsou skryté zklamání, zoufalství, hrůza, strach, úzkost a vše, co skutečně vnitřně prožíváme. Je potřeba se do těchto emocí ponořit, nebát se do nich "vlézt". Pokud se dostaneme přímo doprostřed těchto ohnisek, rozplynou se. Je dobré si položit otázku. Jaký bude můj život bez dětí? A vyčkat, jakou emoci tělo vyšle...zklamání, opuštění, smutek, cokoliv přijde, jdeme přímo do toho a v tomto pocitu setrváme. Po chvíli zjistíme, že pocit již odezněl a jsme neutrální. Postavíme-li se těmto našim bolístkám tváří v tvář, ztratí sílu a zjistíme, že se tyto emoce rozplynuly.
  6. Vzorec chování, myšlení nebo model, který je potřeba odstranit, protože nenarozenému dítěti vadí, již ho má totiž odžitý a pochopený. Testováním nebo intuitivně zjišťujeme, o co se přesně jedná, poté ho odstraníme z buněk, a pochopením samozřejmě přestáváme podle něj jednat.
  7. Přirozený sexuální apetit bez vize "výroby dětí" :-D jedná se o to, oprostit se od výsledku a čistě si užívat s partnerem lásky a vášně, nepředstavovat si při tom nic! :-D
  8. Neustálé vysílání přání mít děti a nežití v přítomnosti ve vděčnosti, za to, co všechno máme k dispozici. Jsme-li vděční, za to co máme, přichází nám do života dostatek všeho. Není potřeba každý den afirmovat a opakovat naše touhy. Vesmír je zná.
  9. Jiný důvod - většinou v podvědomí ženy nebo muže, muži nejčastěji strach, že selžou a nedokáží například uživit rodinu, žena podvědomé vzpomínky z minulých životů na zpackané mateřství, nedostatek pozornosti od mužů apod. ( Ptáme se vědomí či podvědomí, dostáváme odpovědi a kvantově odstraňujeme)
  10. Dítě nemá přijít nebo přijde až v jiné době - i to se může stát. Zní to samozřejmě katastroficky pro ty z nás, kteří po něm zoufale touží... ale třeba za pár let přijde v jiné situaci, v jiném prostředí nebo s jiným partnerem...

Vše se děje z nějakého důvodu a vše se děje pro naše dobro. Pokud jste to právě vy, co toužíte po dítěti a nedaří se, zachovejte klid a jasnou mysl. Máte-li pocit, že je vše, jak má být, pak to neřešte, máte-li pocit, že máte něco udělat a obrátit se na odborníky (lékaře nebo ezoteriky :-D), tak to udělejte. Dejte jako ve všem na váš pocit... 

Samozřejmě si klidně napište pro radu i mně. Ráda Vám Vaše "číslo" sdělím nebo můžeme všechny problematické body pořešit.

Krásné dny plné partnerské harmonie

s láskou Zuz